Потписан Уговор о продаји капитала Фабрика кондиторских производа „Раваница" ДОО, Ћуприја

27. сеп. 2018.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје удела 100% Републике Србије субјекта приватизације Фабрика кондиторских производа „Раваница“ ДОО, Ћуприја, МБ: 07166419, шифра поступка: JП 4/18, објављен је 28. августа 2018. године, по почетној цени у износу од 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2017. године, односно 261.000,00 евра.

Крајњи рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 10. август 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

До истека рока за достављање пријава пристигло 5 (пет) пријава заинтересованих учесника, и то:

1. „АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕДЕЛА КОНДИТОРСКА ИНДУСТРИЈА,  ВРБАС“, Врбас, матични број: 08155950

2 . „МЕРИМА ТРЕНД ДОО КРУШЕВАЦ“, Крушевац, матични број: 20857846

3. „ЛИБУМ доо Београд-Земун“, Београд, матични број: 21404233

4. „СРЕМСКА МЛЕКАРА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, Сремска Митровица, матични број: 08013977

5. „АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ЧОКОЛАДНИХ ПРОИЗВОДА   ЧОКОЛЕНД ПАРАЋИН“, Параћин, матични број: 07638876.

 

Комисија је на првој седници, одржаној дана 14. августа 2018. године, констатовала да је свих пет пријава поднето у складу са Јавним позивом, Уредбом и Упутством за понуђаче.

Комисија је обавестила Министарство привреде да је дана 7. септембра 2018. године, одржана четврта седница Комисије на којој су отворене понуде 5 учесника у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације. Комисија је констатовала да су све понуде достављене у складу са Уредбом и Упутством за понуђаче и да су створени услови за спровођење поступка јавног надметања.

Почетна цена одређена Јавним позивом износила је 261.000 евра, док је почетна цена на јавном надметању, као највиша понуђена цена, била цена коју је понудило „АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ЧОКОЛАДНИХ ПРОИЗВОДА ЧОКОЛЕНД ПАРАЋИН“, Параћин, у износу од 300.261,00 евра.

Учесник „АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕДЕЛА КОНДИТОРСКА ИНДУСТРИЈА, ВРБАС“, Врбас, матични број: 08155950, истакао је највишу понуду у износу од 320.000,00 евра, која је представљала највишу постигнуту излицитирану цену у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, а учесник „АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ЧОКОЛАДНИХ ПРОИЗВОДА ЧОКОЛЕНД ПАРАЋИН“, Параћин, матични број: 07638876, истакао је другу највишу понуду у овом поступку, у износу од 300.261 евра.

Дана 11. септембра 2018. године Министарство привреде донело је Одлуку број: 023-02-861/2018-05, којом се:

1. ПРОГЛАШАВА КУПЦЕМ учесник „АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕДЕЛА КОНДИТОРСКА ИНДУСТРИЈА, ВРБАС“, Врбас, матични број: 08155950 у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Фабрика кондиторских производа „Раваница“ ДОО, Ћуприја, матични број: 07166419, шифра поступка: ЈП 4/18.

2. ПРОГЛАШАВА учесник „АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ЧОКОЛАДНИХ ПРОИЗВОДА ЧОКОЛЕНД ПАРАЋИН“, Параћин, матични број: 07638876 УЧЕСНИКОМ КОЈИ ЈЕ ИСТАКАО ДРУГУ НАЈВИШУ ПОНУДУ у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Фабрика кондиторских производа „Раваница“ ДОО, Ћуприја, матични број: 07166419, шифра поступка: ЈП 4/18

Дана 26. септембра 2018. године, у просторијама Министарства привреде, са проглашеним купцем „АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕДЕЛА КОНДИТОРСКА ИНДУСТРИЈА, ВРБАС“, Врбас, матични број: 08155950, потписан је Уговор о продаји капитала субјекта Фабрика кондиторских производа „Раваница“ ДОО, Ћуприја.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Фабрика кондиторских производа РАВАНИЦА ДОО

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива