Обавештавамо све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца "Врбас" АД на Београдској берзи

30. авг. 2018.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ПИК ''Врбас'' АД Београд (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

Пољопривредно индустријски комбинат ''Врбас'' АД за обављање делатности маркетинга и дистрибуције Београд (Земун)

Матични број:

08063796

Назив делатности:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

Предмет продаје:    

 

1 акција у власништву Акционарског фонда (0,00383% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSPIKVE92475

 

 

Акционарски фонд

ПИК ВРБАС

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива