Одлука о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Дуванска индустрија ЧОКА АД Чока

02. јул. 2018.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Дуванска индустрија ЧОКА АД Чока (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

 

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налоге за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

Дуванска индустрија ЧОКА АД Чока

Матични број:

08018448

Назив делатности:

Производња дуванских производа

Предмет продаје:    

 

2.236 акција у власништву Акционарског фонда (5,64219% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSDICOE58755

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива