Одлукa о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Сунце фабрика уља и биљних масти а.д. Сомбор

12. апр. 2018.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Сунце фабрика уља и биљних масти а.д. Сомбор (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца у власништву Акционарског фонда на Београдској берзи, а трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

СУНЦЕ ФАБРИКА УЉА И БИЉНИХ МАСТИ А.Д. СОМБОР

Матични број:

08067899

Назив делатности:

Производња уља и масти

Предмет продаје:    

 

31.197 акција у власништву Акционарског фонда (21,79338% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSSNCEE11266

 

 

 

Акционарски фонд

СУНЦЕ - ФАБРИКА УЉА И БИЉНИХ МАСТИ АД

Локација:

Сомбор

Делатност:

Производња уља и масти

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива