Акционарско друштво Метанолско-сирћетни комплекс Кикинда

09. феб. 2018.

У складу са Закључком Владе од 5. децембра 2017. године о проценту капитала Републике Србије који се нуди на продају и Одлуком Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ Нови Сад о продаји акција МСК АД Кикинда од 11. децембра 2017. године, Министарство привреде је дана 12. децембра 2017. године објавило јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА, МБ: 08036403 (у даљем тексту: Субјект приватизације), шифра поступка: ЈП 20/17.

 

Предмет продаје било је 88,23051% капитала у власништву JП „Србијагас“ Нови Сад, 11,68076% капитала у власништву Републике Србије, 0,01193% капитала у власништву Фонда за развој и 0,00109% капитала у власништву Акционарског фонда а.д. Београд, што представља 99,92429% укупног капитала Субјекта приватизације. Почетна цена износила је 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2016. године, који се нуди на продају, узимајући у обзир и ефекте претварања потраживања у основни капитал Субјекта приватизације у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-8876/2017-1 од 22. септембра 2017. године: 38.525.870,49 ЕУР.

 

Рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је 31. јануар 2018. године, док је рок за подношење пријава за учешће у поступку био 9. фебруар 2018. године до 15 часова.

 

Компанија Kronospan Chemical Holdings Ltd, Nicosia, Cyprus, једина је откупила и преузела продајну документацију, међутим до рока дефинисаног за подношење пријава за учешће у поступку, није достављена пријава за учешће у поступку.

 

Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације ће на седници 13. фебруара 2018. године, констатовати поступак неуспешним, након чега ће Министарство привреде, сходно члану 36. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), прогласити поступак неуспешним.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива