Продаја акција у власништву Акционарског фонда следећих издавалаца хартија од вредности: Tehnopromet export-import а.д. Београд и Клуз-падобрани а.д. Београд

14. јун. 2017.

Министарство привреде је донело одлуке о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећих издавалаца хартија од вредности: Tehnopromet export-import а.д. Београд и Клуз-падобрани а.д. Београд (у даљем тексту: Издаваоци) којима је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

све заинтересоване да ће Министарство привреде испостављати налоге за продају акција Издавалаца у власништву Акционарског фонда на Београдској берзи, а трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцима:

Пословно име:

TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT А.Д. БЕОГРАД

Матични број:

07012756

Назив делатности:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом

и прибором за грејање

Предмет продаје:

 

8.047 акција у власништву Акционарског фонда (0,67813% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSTHPTE29243

 

Пословно име:

КЛУЗ-ПАДОБРАНИ А.Д. БЕОГРАД

Матични број:

17195565

Назив делатности:

Производња готових текстилних производа, осим одеће

Предмет продаје:

 

4.797 акција у власништву Акционарског фонда (9,46994% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSKLUZE57721

 

 

 

 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива