Одлука о моделу приватизације субјекта приватизације ГРМЕЧ а.д. Бачка Топола

02. јун. 2017.

Министарство привреде је донело Одлуку о моделу приватизације субјекта приватизације ГРМЕЧ а.д. Бачка Топола (у даљем тексту: Субјект приватизације) којом је одређено да се поступак приватизације Субјекта приватизације спроведе моделом продаја капитала, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Обавештавамо

све заинтересоване да ће Министарство привреде испостављати налоге за продају акција Субјекта приватизације у власништву Регистра акција и удела и Акционарског фонда на Београдској берзи, а трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Субјекту приватизације:

Пословно име:

АД ГРМЕЧ БАЧКА ТОПОЛА

Матични број:

08385955

Седиште:

Бечејски пут бб, Бачка Топола

Назив делатности:

Поновна употреба разврстаних материјала

Структура капитала (ЦРХоВ)

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSGRBTE81778, са укупно 2.040 акција, од чега је 1.538 акција у власништву физичких лица и 502 акцијe у власништву правних лица.

 

Предмет продаје:

- 443 акцијe Регистра акција и удела (21,71569% од укупне емисије акција Субјекта приватизације) и

- 59 акцијa Акционарског фонда (2,89216% од укупне емисије акција Субјекта приватизације).

Акционарски фонд

Грмеч ад Бачка Топола

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива