Потписан је Уговор о продаји капитала КАРАБУРМА, Београд са купцем „Sremska mlekara"

05. апр. 2017.

Министарство привреде је 14. децембра 2016. године објавило јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 70,001% укупног регистрованог капитала Друштвa с ограниченом одговорношћу за управљање стамбеном зградом за самце КАРАБУРМА, Београд, шифра поступка: ЈP 18/16. До истека рока за достављање пријава пристигла је једна пријава, и то од стране: „Sremska mlekara“ DOO, Сремска Митровица.

Министарство привреде је на предлог Комисије за спровођење поступка 22. фебруара 2017. године донело одлуку којом се „Sremska mlekara“ DOO, Сремска Митровица проглашава купцем.

Почетна цена за продају предметног капитала износила је 278.401,45 евра, што је уједно и износ који се купац обавезао да плати у готовом ради куповине 70,001% укупног регистрованог капитала Друштвa с ограниченом одговорношћу за управљање стамбеном зградом за самце КАРАБУРМА, Београд.

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Дана 30. марта 2017. године у просторијама Министарства привреде потписан је Уговор о продаји капитала Друштвa с ограниченом одговорношћу за управљање стамбеном зградом за самце КАРАБУРМА, Београд са купцем „Sremska mlekara“ DOO, Сремска Митровица.

Уговор je закључен под одложним условом, те је купац дужан да достави Министарству привреде мишљење Комисије за заштиту конкуренције у вези са концентрацијом на тржишту која настаје стицањем контроле од стране купца над субјектом приватизације.

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНОМ ЗГРАДОМ ЗА САМЦЕ КАРАБУРМА, БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива