Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације ХИП-Петрохемија Панчево

30. мар. 2017.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

Акционарско друштво за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија ХИП-Петрохемија Панчево

шифра јавног позива: ПОЗ 10/17

Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија ХИП-Петрохемија Панчево, Спољностарчевачка 82, Панчево, матични број: 08064300, (у даљем тексту: Субјект приватизације), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.

1. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - ПОЗ 10/17“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору
  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији
  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

2. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

3. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу loi@privreda.gov.rs, најкасније до 3. маја 2017. године.

4, Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

5, За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу: 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: 011/3020-804

                          e-mail: loi@privreda.gov.rs

Подаци о Субјекту приватизације Писма о заинтересованости
Хип - Петрохемија ад
Акционарски фонд

Акционарско друштво за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија ХИП - ПЕТРОХЕМИЈА Панчево

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива