Одлука о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ПП Будућност а.д. Чуруг

18. мар. 2017.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ПП Будућност а.д. Чуруг (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

све заинтересоване да ће Министарство привреде испостављати налоге за продају акција Издаваоца у власништву Акционарског фонда на Београдској берзи, а трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

ПП БУДУЋНОСТ А.Д. ЧУРУГ

Матични број:

08729573

Седиште:

Госпођиначка 1б, Чуруг

Назив делатности:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Структура капитала (ЦРХоВ)

Укупан регистровани капитал Издаваоца је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSBUDCE46166, са укупно 124.900 акција, од чега су 3.734 акције у власништву физичких лица, 120.816 акција у власништву правних лица и 350 акција на збирном односно кастоди рачуну.

Предмет продаје:

 

121 акцијa у власништву Акционарског фонда (0,09688% од укупне емисије акција Издаваоца).

 

 

Акционарски фонд

Пољопривредно предузеће БУДУЋНОСТ АД

Локација:

Чуруг

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива