Одлука о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Савремена администрација а.д. Београд

04. јан. 2017.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Савремена администрација а.д. Београд (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

све заинтересоване да ће Министарство привреде испостављати налоге за продају акција Издаваоца у власништву Акционарског фонда на Београдској берзи, а трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

САВРЕМЕНА АДМИНИСТРАЦИЈА А.Д. БЕОГРАД

Матични број:

07007477

Седиште:

Црнотравска 7-9, Београд

Назив делатности:

Издавање књига

Структура капитала (ЦРХоВ)

Укупан регистровани капитал Издаваоца је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSSAVRE18989, са укупно 169.877 акција, од чега је 7.735 акција у власништву физичких лица, 22.507 акција у власништву правних лица и 139.635 акција на збирном односно кастоди рачуну.

Предмет продаје:

 

21.868 акцијa у власништву Акционарског фонда (12,87284% од укупне емисије акција Издаваоца).

 

 

Акционарски фонд

Издавачко штампарско предузеће САВРЕМЕНА АДМИНИСТРАЦИЈА АД

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива