Продаја акција у власништву Акционарског фонда за Ротор а.д. Београд, Сента–промет а.д. Сента и Орахово а.д. Ново Орахово

23. нов. 2016.

Министарство привреде је донело одлуке о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећих издавалаца хартија од вредности: Ротор а.д. Београд, Сента-промет а.д. Сента и Орахово а.д. Ново Орахово (у даљем тексту: Издаваоци) којима је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

све заинтересоване да ће Министарство привреде испоставити налоге за продају акција Издавалаца у власништву Акционарског фонда на Београдској берзи, а трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцима:

Пословно име:

РОТОР А.Д. БЕОГРАД

Матични број:

07032013

Седиште:

Александра Дупчека 5, Београд - Земун

Назив делатности:

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

Структура капитала (ЦРХоВ)

Укупан регистровани капитал Издаваоца је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSROTOE09966, са укупно 30.332 акција, од чега је 6.081 акција у власништву физичких лица и 24.251 акција у власништву правних лица.

Предмет продаје:

 

2.441 акцијa у власништву Акционарског фонда (8,04761% од укупне емисије акција Издаваоца).

Пословно име:

СЕНТА-ПРОМЕТ А.Д. СЕНТА

Матични број:

08720100

Седиште:

Поштанска 13, Сента

Назив делатности:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Структура капитала (ЦРХоВ)

Укупан регистровани капитал Издаваоца је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSSNPRE15741, са укупно 64.350 акција, од чега је 1.877 акција у власништву физичких лица и 62.473 акције у власништву правних лица.

Предмет продаје:

 

21.252 акције у власништву Акционарског фонда (33,02564% од укупне емисије акција Издаваоца).

Пословно име:

ОРАХОВО А.Д. НОВО ОРАХОВО

Матични број:

08056919

Седиште:

Торњошки пут 2, Ново Орахово

Назив делатности:

Мешовита пољопривредна производња

Структура капитала (ЦРХоВ)

Укупан регистровани капитал Издаваоца је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSORHVE62718, са укупно 1.549.530 акција, од чега је 1.409.795 акција у власништву физичких лица и 139.735 акција у власништву правних лица.

Предмет продаје:

 

3 акције у власништву Акционарског фонда (0,00019% од укупне емисије акција Издаваоца).

 

 

Акционарски фонд

Друштвено предузеће РОТОР

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

Акционарски фонд

СЕНТА ПРОМЕТ - АД

Локација:

Сента

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

ОРАХОВО
Акционарски фонд

Акционарско друштво за мешовито фармерство ОРАХОВО

Локација:

Ново Орахово

Делатност:

Мешовита пољопривредна производња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива