Измена број 1 јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Дунав ад, Гроцка

12. нов. 2016.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15 и 12/16), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИНТЕТИЧКИХ ТЕКСТУРИРАНИХ ФИЛАМЕНАТА, ЕФЕКТНИХ И КОМБИНОВАНИХ ПРЕДИВА И КОНАЦА

ДУНАВ АД, ГРОЦКА

МБ: 07030550

Шифра поступка: JП 12/16

 

Министарство обавештава сва заинтересована лица о измени број 1 Јавног позива објављеног 27. октобра 2016. године у дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет страници Министарства, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 2. децембра 2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

2. У тачки 6. став 3. мења се и гласи:

Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе dusan.sutanovac@privreda.gov.rs и andrijana.stojkovic@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JП 12/16”, најкасније до 25. новембра 2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 5. децембра 2016. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

4. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

Душан Шутановац

тел: +381 11 30 29 965

E-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs

Андријана Стојковић

тел: +381 11 36 42 965

E-mail: andrijana.stojkovic@privreda.gov.rs

 

ДУНАВ АД
Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу синтетичких текстурираних филамената, ефектних и комбинованих предива и конца Дунав АД Гроцка

Локација:

Гроцка

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива