Измену број 1 јавног позива за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА

07. јул. 2016.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15 и 12/16), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине

субјекта приватизације МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава „Мајевица- Машине алатке“ АД, Бачка Паланка, „Мајевица- Пољоопрема“ АД Бачка Паланка, „Мајевица- Пумпе и цистерне“ АД Бачка Паланка и „Мајевица- Ливница“ АД Бачка Паланка

 

Шифра поступка: JP 3/16

(у даљем тексту: Јавни позив)

 

Министарство обавештава сва заинтересована лица о измени број 1 Јавног позива који је објављен 27. маја 2016. године на интернет страници Министарства привреде и у дневном листу „Вечерње новости“, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 22. јула 2016. године до 15:00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

2. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 26. јула 2016. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 11:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

3. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

4. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:


Министарство привреде

Република Србија
Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

Надежда Ћурчић
тел: +381 11 30 20 847
E-mail: nadezda.curcic@privreda.gov.rs

Сања Грубић
тел: +381 11 30 20 833
E-mail: sanja.grubic@privreda.gov.rs

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД
Стечај

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива