Потписан Уговор о продаји капитала ППТ АРМАТУРЕ АД, Александровац

11. јан. 2016.

Шифра поступка JP 157/15

ППТ АРМАТУРЕ АД, Александровац

Шифра поступка JP 157/15

Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ППТ АРМАТУРЕ АД, Александровац, Крушевачка 30, матични број: 07624000, на седници одржаној дана 15.12.2015. године, прогласила је за купца субјекта приватизације ППТ АРМАТУРЕ АД, Александровац, Конзорцијум запослених у ППТ АРМАТУРЕ, Александровац.

Kупац је прихватио да за 70% друштвеног капитала, што чини 68,63738% укупног капитала субјекта приватизације „ППТ АРМАТУРЕ АД, Александровац, плати износ од 418.603,00 евра:

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Агенција за приватизацију је прибавила, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Дана 11.01.2016. године, у просторијама Агенције за приватизацију, потписан је Уговор о продаји капитала субјекта приватизације ППТ АРМАТУРЕ АД, Александровац са овлашћеним представником Конзорцијума запослених у ППТ АРМАТУРЕ, Александровац.

Уговор je закључен под одложним условом, те је купац дужан да, у складу са Законом о заштити конкуренције и Уговором о продаји, поднесе Комисији за заштиту конкуренције пријаву концентрације која настаје стицањем контроле од стране купца над предметом продаје.

ППТ Арматуре ад
Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АРМАТУРА ППТ АРМАТУРЕ АД АЛЕКСАНДРОВАЦ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива