Неуспешна продаја имовине предузећа МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО

17. дец. 2015.

Шифра поступка: JP 170/15

САОПШТЕЊЕ

ПОСТУПАК ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНСКЕ

ЦЕЛИНЕ ФАБРИКА ВАТРОСТАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА У СВОЈИНИ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО

Шифра поступка: JP 170/15

Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовинске целине Фабрика ватросталних материјала у својини субјекта приватизације МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО (шифра поступка: JP 170/15), на седници одржаној дана 17.12.2015. године, прогласила је поступак неуспешним, с обзиром да до истека рока одређеним јавним позивом за достављање пријава, Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Магнохром доо
Стечај

Магнохром доо Краљево

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња ватросталних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива