Oдржана Трећа седница Комисије за „ППТ АРМАТУРЕ" АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

15. дец. 2015.

Шифра поступка JP 157/15

САОПШТЕЊЕ

„ППТ АРМАТУРЕ“ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Шифра поступка JP 157/15

Дана 15.12.2015. године одржана је Трећа седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „ППТ АРМАТУРЕ” АД, Александровац - шифра поступка JP 157/15.

Комисија је констатовала да је понуда КОНЗОРЦИЈУМА ЗАПОСЛЕНИХ У ППТ АРМАТУРЕ АД из Александровца достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила јединог учесника у поступку условно Купцем капитала субјекта приватизације „ППТ АРМАТУРЕ” АД, Александровац.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 418.603,00 евра, а својом понудом КОНЗОРЦИЈУМ ЗАПОСЛЕНИХ У ППТ АРМАТУРЕ АД из Александровца, у својству учесника у поступку, обавезао се да плати 418.603,00 евра, у готовом ради куповине Предмета продаје, који чини 70% друштвеног капитала, што чини 68,63738% укупног капитала Друштва.

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Тек након добијања позитивног мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговор о продаји капитала.

ППТ Арматуре ад
Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АРМАТУРА ППТ АРМАТУРЕ АД АЛЕКСАНДРОВАЦ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива