САОПШТЕЊЕ - Ц маркет, Београд

04. дец. 2015.

Шифра поступка JP 103/15

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „Ц МАРКЕТ“ БЕОГРАД

Шифра поступка JP 103/15

Дана 04.12.2015. године одржана је Трећа седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Трговинско акционарско друштво „Ц МАРКЕТ“ Београд - шифра поступка JP 103/15.

Комисија је констатовала да је понуда страног правног лица Lion Retail Holding S.a.r.l., 51 Rue d`Olm ZI, L-8281 Kehlen, Велико Војводство Луксембург, достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила јединог учесника у поступку условно Купцем капитала субјекта приватизације Трговинско акционарско друштво „Ц МАРКЕТ“ Београд.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 11.816.766,96евра, а својом понудом Lion Retail Holding S.a.r.l., 51 Rue d`Olm ZI, L-8281 Kehlen, Велико Војводство Луксембург, у својству учесника у поступку, обавезао се да плати 11.816.766,96 евра, у готовом ради куповине Предмета продаје, који чини Пакет акција састављен од 32.412 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSCMARE35101, што представља 70% друштвеног, односно 16,26275% капитала субјекта приватизације Трговинско акционарског друштва „Ц МАРКЕТ“.

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Тек након добијања позитивног мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговор о продаји капитала.

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива