Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће АД "БРАНКО ПЕРИШИЋ", Крушевац

02. дец. 2015.

шифра пoступка: JP 106/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине АД “БРАНКО ПЕРИШИЋ”, Крушевац

МБ: 07268769

шифра пoступка: JP 106/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 27.11.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине АД БРАНКО ПЕРИШИЋ”, Крушевац, шифра пoступка: JP 106/15, који је објављен 30.10.2015. године на интернет страници Агенције за приватизацију и у дневном листу „Политика“. 

БРАНКО ПЕРИШИЋ АД
Стечај

БРАНКО ПЕРИШИЋ АД КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива