Неуспешна продаја капитала предузећа АД AГРОБАЧКА, БАЧ

26. нов. 2015.

Шифра поступка: JP 169/15

ПОСТУПАК ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ

КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО AГРОБАЧКА, БАЧ

Шифра поступка: JP 169/15

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Акционaрско друштво Агробачка, Бач - шифра поступка: JP 169/15, проглашен је неуспешним дана 25.11.2015. године од стране Комисије за спровођење поступка, с обзиром да до истека рока одређеним јавним позивом за достављање пријава, Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Агробачка АД
Стечај

Акционарско друштво Агробачка, Бач

Локација:

Бач

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива