Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће ППТ ТМО АД, Трстеник

25. нов. 2015.

шифра пoступка: JP 126/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала „ППТ ТМО“ АД Трстеник

МБ: 07624034

шифра пoступка: JP 126/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 24.11.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала „ППТ ТМО“ АД Трстеник, шифра пoступка: JP 126/15, који је објављен 26.08.2015. године на интернет страници Агенције за приватизацију и у дневном листу „Политика“. 

ППТ-ТМО ад

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКУ ОБРАДУ ППТ-ТМО АД ТРСТЕНИК

Локација:

Трстеник

Делатност:

Обрада и превлачење метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива