САОПШТЕЊЕ; „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ" АД Београд

23. нов. 2015.

Шифра поступка JP 163/15

Друштво за производњу уља „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ“ акционарско друштво Београд

Шифра поступка JP 163/15

Дана 23.11.2015. године одржана је Трећа седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Друштво за производњу уља „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ“ акционарско друштво Београд - шифра поступка JP 163/15.

Комисија је констатовала да је понуда Конзорцијумa правних лица „Virom Group“ доо Београд и „South Frontier“ доо Београд достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила јединог учесника у поступку условно Купцем капитала субјекта приватизације Друштво за производњу уља „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ“ акционарско друштво Београд.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 804.596,67 евра, а својом понудом Конзорцијум правних лица „Virom Group“ доо Београд и „South Frontier“ доо Београд, у својству учесника у поступку, обавезао се да плати 804.600,00 евра, у готовом ради куповине Предмета продаје, који чини Пакет акција састављен од 1.634.941 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSRFNBE84579 што представља 100% укупног капитала субјекта приватизације Друштво за производњу уља „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ“ акционарско друштво Београд, у власништву Агенције за приватизацију.

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Тек након добијања позитивног мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговор о продаји капитала.

Рафинерија нафте ад
Контрола

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња деривата нафте

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива