САОПШТЕЊЕ; „ЗАСТАВА МЕТАЛ" АД, РЕСАВИЦА

23. нов. 2015.

Шифра поступка JP 146/15

„ЗАСТАВА МЕТАЛ“ АД, РЕСАВИЦА

Шифра поступка JP 146/15

Дана 20.11.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „Застава метал” АД, Ресавица - шифра поступка JP 146/15.

Комисија је констатовала да је понуда страног физичког лица BUDNIOK TOMASZ WOJCIECH из Пољске достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила јединог учесника у поступку условно Купцем капитала субјекта приватизације „Застава метал” АД, Ресавица.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 120.087,30 евра, а својом понудом BUDNIOK TOMASZ WOJCIECH из Пољске, у својству учесника у поступку, обавезао се да плати 120.100,00 евра, у готовом ради куповине Предмета продаје, који чини Пакет акција састављен од 49.537 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSZMREE38744 што представља 71,92618% укупног капитала субјекта приватизације „ЗАСТАВА МЕТАЛ” ад, Ресавица који се састоји од:

  • 48.210 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSZMREE38744, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 69,99942% укупног капитала субјекта приватизације

    и

  • 1.327 акција у власништву Акционарског фонда АД Београд ознаке CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSZMREE38744, што представља 1,92676% укупног капитала субјекта приватизације

    Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

    Тек након добијања позитивног мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговор о продаји капитала.

Застава метал ад
Стечај

Застава Метал АД

Локација:

Ресавица

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива