Јавни позив за предузеће ЗГОП АД, НОВИ САД

14. нов. 2015.

Шифра поступка: JP 174/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

МБ: 08024596

Шифра поступка: JP 174/15

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП ад, Нови Сад, МБ: 08024596 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна лица, као и конзорцијум лица, која испуњавају следеће услове:

  • Да се он или његово повезано лице бави изградњом и/или одржавањем и/или ремонтом железничких пруга најмање 2 последње пословне године у континуитету, и
  • Да је он или његов оснивач, остварио пословни приход од најмање 10.000.000,00 евра (десетмилиона евра) у последњој пословној години, самостално или на консолидованом нивоу.

Ако је заинтересовано лице матично привредно друштво, искуство у наведеним делатностима и висину пословних прихода у последњој пословној години може доказивати преко зависних друштава над којима има контролу.

Ако је заинтересовани понуђач конзорцијум, неопходно је да се Уговором о конзорцијуму одреди члан конзорцијума који има најмање 51% укупног учешћа у конзорцијуму (у даљем тексту: Носилац конзорцијума). Носилац конзорцијума мора да испуњава горе наведене услове. 

2. Подаци о Субјекту приватизације

преузмите оглас у целости
ЗГОП АД
Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња железничких пруга и подземних железница

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива