Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће „Јадран", Нова Гајдобра

14. нов. 2015.

шифра поступка: JP 164/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације

Акционарско друштво „Јадран“, Нова Гајдобра

МБ: 08058130

шифра поступка: JP 164/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 13.11.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Акционарско друштво за ратарство „Јадран“, Нова Гајдобра, шифра поступка: JP 164/15, који је објављен 15.10.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

ЈАДРАН АД
Акционарски фонд

ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА

Локација:

Нова Гајдобра

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива