Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће „Семе Тамиш", Панчево

11. нов. 2015.

шифра поступка: JP 114/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације

Акционарско друштво за дораду семена „Семе Тамиш“, Панчево

МБ: 08047634

шифра поступка: JP 114/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 09.11.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Акционарско друштво за дораду семена „Семе Тамиш“, Панчево, шифра поступка: JP 114/15, који је објављен 21.10.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

Семе Тамиш ад
Стечај

Акционарско друштво за дораду семена Семе-Тамиш Панчево

Локација:

Панчево

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива