Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће „Војводина", Старчево

11. нов. 2015.

шифра поступка: JP 161/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације

Акционарско друштво „Војводина“, Старчево

МБ: 08047740

шифра поступка: JP 161/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 09.11.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Акционарско друштво „Војводина“, Старчево, шифра поступка: JP 161/15, који је објављен 17.10.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

Војводина АД
Стечај

Акционарско друштво Војводина, Старчево

Локација:

Старчево

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива