Неуспешна продаја капитала предузећа АД Драган Марковић, Обреновац

09. нов. 2015.

шифра поступка: JP 165/15

ПОСТУПАК ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ

КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ АД ДРАГАН МАРКОВИЋ, ОБРЕНОВАЦ

Шифра поступка: JP 165/15

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД Драган Марковић, Обреновац - шифра поступка: JP 165/15, проглашен је неуспешним дана 09.11.2015. године, од стране Комисије за спровођење поступка, с обзиром да у предвиђеном року Агенцији за приватизацију није достављен ниједан захтев за откуп Продајне документације, те стога није ни могла бити поднета пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД Драган Марковић, Обреновац.

ДРАГАН МАРКОВИЋ АД
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ДРАГАН МАРКОВИЋ ОБРЕНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Обреновац

Делатност:

Узгој свиња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива