Потписано 5 Уговора о продаји капитала медија

04. нов. 2015.

У складу са одредбама Закона о приватизација и Закона о јавном информисању и медијима, на основу којих је спроведен поступак приватизације, решења Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, као и Упутства о поступку потписивања и овере потписа на уговорима и анексима од 24.01.2014. године, дана 03.11.2015. године у просторијама Агенције за приватизацију су потписани Уговори о продаји капитала следећих издавача медија:

  1. Јавно предузеће Радио телевизија Шабац, Шабац - уговор потписао Купац Александар Живановић
  2. Глас Подриња АД, Шабац - уговор потписао законски заступник купца „Kopernikus cable network“ доо, Ниш
  3. Јавно предузеће РТВ Пруга, Лајковац - уговор потписао Купац Мирјана Костић из Обреновца

  4. Јавно предузеће Нови пут, Јагодина - уговор потписао законски заступник купца „In tehnik Шабац доо, Шабац

  5. Установа „Informativni centar Bacsky Petrovec“, Бачки Петровац - уговор  потписао законски заступник купца Привредно друштво „Агроплод“ доо , Гложан

Уговор је у име Агенције за приватизацију потписао председник Управног одбора Проф.  др. Муамер Реџовић.

Напомињемо да је Агенција за приватизацију, у складу са законом, била у обавези да пре потписивања уговора добије сагласност Управе за спречавање прања новца при Министарству финансија и Регулаторног тела за електронске медије - РЕМ.

Агенција за приватизацију до сада је потписала 25 уговора о продаји капитала издавача медија.                                

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР БАЧКИ ПЕТРОВАЦ / Нови радио Петровец доо за информисање Бачки Петровац
Контрола

Нови радио Петровец доо за информисање Бачки Петровац

Локација:

Бачки Петровац

Делатност:

Емитовање радио-програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива