Јавни позив за за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације „БД АГРО" АД, Добановци

05. нов. 2015.

шифра јавног позива: POZ 6/15

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

„БД АГРО“ АД, Добановци

(матични број 07054688)

шифра јавног позива: POZ 6/15

1. Агенција позива све заинтересоване инвеститоре (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори) да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације, којим ће исказати своје интересовање за приватизацију субјекта приватизације „БД АГРО“ АД, Добановци (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о субјекту приватизације на који се овај јавни позив односи можете преузети на ЛИНКУ

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 6/15 - матични број субјекта приватизације“, и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору

  • основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)

  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)

  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

3. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде:

Физичка лица

Правна лица

Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.

4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Београд, Теразије 23, или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs, најкасније до 05.12.2015. године.

5. Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.

6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23

Телефон: 011/3020-800

e-mail: loi@priv.rs

Писмо заинтересованости физичка лица Писмо заинтересованости правна лица Основни подаци о предузећу
Стечај

БД АГРО АД

Локација:

Добановци

Делатност:

Узгој музних крава

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива