Неуспешна продаја капитала предузећа ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД АРАНЂЕЛОВАЦ

21. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 144/15

ПОСТУПАК ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД АРАНЂЕЛОВАЦ

МБ 07114141

Шифра поступка: JP 144/15

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД АРАНЂЕЛОВАЦ - шифра поступка: JP 144/15, проглашен је неуспешним дана 19.10.2015. године од стране Комисије за спровођење поступка, с обзиром да у предвиђеном року, Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД АРАНЂЕЛОВАЦ.

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају
Стечај

АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива