Јавни позив за „СЕМЕ-ТАМИШ", ПАНЧЕВО

21. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 114/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ДОРАДУ СЕМЕНА „СЕМЕ-ТАМИШ“, ПАНЧЕВО

МБ: 08047634

Шифра поступка: JP 114/15

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво за дораду семена „Семе-Тамиш“, Панчево МБ: 08047634 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Акционарско друштво за дораду семена „Семе-Тамиш“, Панчево

Седиште:

Баваништански Пут 406, Панчево

Матични број:

08047634

Назив делатности:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

 

Структура капитала (ЦРХоВ):

Агенција за приватизацију             72,13571%   (78.286 акција)

Акционарски фонд АД, Београд      0,00184%            (2 акције)

Остали акционари:                         27,86245%   (30.238 акција)

Укупно                                                       100% (108.526 акција)

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал            1.310.394,26 ЕУР

Уписани неновчани капитал          116.334,74 ЕУР

Уплаћени новчани капитал         1.310.394,26 ЕУР 07.08.2008

Уплаћени неновчани капитал        116.334,74 ЕУР 11.04.2007

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 78.288 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSSEMTE52696 што представља 72,13755% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

  • 78.286 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSSEMTE52696, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 72,13571% укупног капитала Субјекта приватизације и
  • 2 акције у власништву Акционарског фонда AД, Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSSEMTE52696 што представља 0,00184% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 148.893,87 евра.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-8377/2015 од 06.08.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена

Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, који се нуди на продају, односно 148.893,87 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
Семе Тамиш ад
Стечај

Акционарско друштво за дораду семена Семе-Тамиш Панчево

Локација:

Панчево

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива