Измена бр. 3 Јавног позива за Радио Медвеђа ЈП

16. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 117/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је, дана 28.08.2015. године, објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАДИО МЕДВЕЂА“, МЕДВЕЂА,

МБ: 17363751

Шифра поступка: JP 117/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 117/15, на начин како следи:

У тачки 5. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 29.10.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.“

У тачки 6. Јавног позива став 5. мења се и гласи:

„Захтев за откуп продајне документације се подноси до 26.10.2015. године (до 15:00 часова по локалном времену).

У тачки 9. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 30.10.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд у 10:00 часова по локалном времену.“

Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Оливера Аранђеловић

Руководилац пројекта за приватизацију

Тел:   + 381 11 30 20 812

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: oarandjelovic@priv.rs

Јована Радуловић

Помоћник руководиоца пројекта

Тел:   + 381 11 30 29 978

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: jradulovic@priv.rs

Радио Медвеђа ЈП
Контрола

РАДИО МЕДВЕЂА ДОО МЕДВЕЂА

Локација:

Медвеђа

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива