Јавни позив за АД „ВОЈВОДИНА", СТАРЧЕВО

17. окт. 2015.

Шифра поступка: JР161/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ВОЈВОДИНА“, СТАРЧЕВО

МБ: 08047740

Шифра поступка: JР161/15

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво „Војводина“, Старчево МБ: 08047740 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Акционарско друштво „Војводина“, Старчево

Седиште:

Панчевачки пут 10, Старчево

Матични број:

08047740

Назив делатности:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

 

Структура капитала (ЦРХоВ):

Агенција за приватизацију             72,64766% (198.100 акција)

Акционарски фонд АД, Београд      0,12212% (333 акција)

Остали акционари:                         27,23022%   (74.253 акција)

Укупно                         100% (272.686 акција)

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

2.907.824,56 ЕУР

302.299,50  ЕУР

Уплаћени новчани капитал

2.907.824,56 ЕУР 31.12.2005.

302.299,50  ЕУР 18.06.2008.

3. Опис и вредност предмета продаје

Предмет продаје чиниПакет акција састављен од 198.433 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број:RSVOJDE49786што представља 72,76978% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

  • 198.100 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број:RSVOJDE49786, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 72,64766% укупног капитала Субјекта приватизације и
  • 333 акција у власништву Акционарског фонда АД, Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број:RSVOJDE49786 што представља 0,12212% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 1.186.270,57 евра.

Влада Републике Србије донела је Закључке 05 Број 023-4430/2015 од 23.04.2015. године и 05 Број 023-8381/2015 од 06.08.2015. године, којима су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена

Почетна ценаизноси 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, који се нуди на продају, односно1.186.270,57евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
Војводина АД
Стечај

Акционарско друштво Војводина, Старчево

Локација:

Старчево

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива