Неуспела продаја капитала субјекта приватизације АД AГРОБАЧКА,БАЧ

14. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 143/15

Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Акционaрско друштво Агробачка, Бач (шифра поступка: JP 143/15), по почетној цени која износи 50% процењене вредности капитала Субјекта приватизације који се нуди на продају, односно 701.923,55 евра, на седници одржаној дана 14.10.2015. године, прогласила је поступак неуспешним, с обзиром да до истека рока одређеним јавним позивом за достављање пријава, Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Агробачка АД
Стечај

Акционарско друштво Агробачка, Бач

Локација:

Бач

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива