Измена бр. 1 Јавног позива за ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА

15. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 146/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 15.09.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА

МБ: 07609582

Шифра поступка: JP 146/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 146/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

 „Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 03.11.2015. године до 12:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 6. мења се рок за откуп продајне документације, тако да, уместо:

„Откуп продајне документације траје од 24.09.2015. године до 14.10.2015. године (до 12:00 часова по београдском времену).“

сада гласи:

„Откуп продајне документације траје од 24.09.2015. године до 29.10.2015. године (до 12:00 часова по београдском времену).“

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 04.11.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату у 11:00 часова по београдском времену.“

4. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Анкица Момчиловић

Вођа пројектног тима

е-mail: amomcilovic@priv.rs

Биљана Степић

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: bstepic@priv.rs

Застава метал ад
Стечај

Застава Метал АД

Локација:

Ресавица

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива