Измена бр. 4 Јавног позива за ЗГОП АД, НОВИ САД

15. окт. 2015.

Шифра поступка: JP109/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 15.08.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rsи у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију(у даљем тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 4 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

МБ: 08024596

Шифра поступка: JP109/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива,шифра поступка: JP 109/15, на начин како следи:

1. У тачки 6. став 4. мења се и гласи:

„Захтев се подноси у периоду од 23.09.2015. годинедо30.10.2015. године.Продајна документацијабиће доступна најкасније од 30.10.2015. године.

2. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

3. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Надежда Ћурчић

Вођа пројектног тима

е-mail: ncurcic@priv.rs

Марко Љубоја

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: mljuboja@priv.rs

ЗГОП АД
Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња железничких пруга и подземних железница

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива