Јавни позив за „ЈАДРАН", НОВА ГАЈДОБРА

15. окт. 2015.

Шифра поступка: JР 164/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЈАДРАН“, НОВА ГАЈДОБРА

МБ: 08058130

Шифра поступка: JР 164/15

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво „Јадран“, Нова Гајдобра МБ: 08058130 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Јадран акционарско друштво за ратарство, Нова Гајдобра

Седиште:

Пролетерска 41, Нова Гајдобра

Матични број:

08058130

Назив делатности:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

 

Структура капитала (ЦРХоВ):

Агенција за приватизацију             72,17862% (111.093 акција)

Јадран АД, Нова Гајдобра             27,63491%   (42.534 акција)

Остали акционари:                           0,18647%        (287 акција)

Укупно                                                      100%  (153.914 акција)

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

1.801.398,86 ЕУР

 Уписани неновчани капитал

   118.248,3 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

1.801.398,86 ЕУР 31.12.2007.

Унети неновчани капитал.

   118.248,3 ЕУР 19.02.2009.

3. Опис и вредност предмета продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 111.093 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSЈDRAE39263, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 72,17862% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 3.019.514,61 евра.

4. Почетна цена

Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, који се нуди на продају, односно 3.019.514,61 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ЈАДРАН АД
Акционарски фонд

ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА

Локација:

Нова Гајдобра

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива