Измена бр. 1 Јавног позива за ИПМ МАЈДАНПЕК ДОО, МАЈДАНПЕК

12. окт. 2015.

Шифра продаје: JP 127/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 12.09.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 127/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ИДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ МАЈДАНПЕК ДОО, МАЈДАНПЕК

                                                                                    МБ: 07250509

Шифра продаје: JP 127/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 127/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 22.10.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 23.10.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 10:00 часова по београдском времену.“

3. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени.

4. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Оливера Аранђеловић

Руководилац пројекта

е-mail: oarandjelovic@priv.rs

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

е-mail: nbekic@priv.rs

 
ИПМ МАЈДАНПЕК  доо
Стечај

Индустрија за прераду Мајданпек

Локација:

Мајданпек

Делатност:

Производња накита и сродних предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива