Oдржана седница Комисије за Акционараско друштво „ГЛАС ПОДРИЊА", Шабац

09. окт. 2015.

Шифра поступка ЈП 136/15

Дана 08.10.2015. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Акционараско друштво „ГЛАС ПОДРИЊА“, Шабац, МБ 07121962, шифра поступка ЈП 136/15, на којој су отворенe Понудe 2 учесника у поступку чије су Пријаве за учешће одобрена од стране Комисије.

Комисија је констатовала да су све понуде достављене у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче. Комисија је констатовала да су створени услови за спроођење поступка јавног надметања.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 184.598,47евра, а почетна цена на јавном надметању била је највиша понуђена цена једног од понуђача у износу од 184.601,00 евра. Након спроведеног поступка јавног надметања, оба понуђача су прихватила почетну цену од 184.601,00 евра коју је понудио учесник у поступку (ИН техник доо Шабац), чиме су створени услови да га Комисија за спровођење поступка прогласи условно купцем 88,03658% капитала субјекта приватизације Акционараско друштво „ГЛАС ПОДРИЊА“, Шабац

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, сходно одредбама чл. 45, 46. и 47. Закона о јавном информисању и медијима, Агенција ће се обратити Министарству културе и информисања о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Министарству културе и информисања о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

ГЛАС ПОДРИЊА АД
Акционарски фонд

Глас Подриња д.о.о. Шабац

Локација:

Шабац

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива