Oдржана Друга седница Комисије за Јавно предузеће за информисање, издаваштво и маркетинг РТВ „Пруга", Лајковац

09. окт. 2015.

Шифра поступка JP 133/15

Дана 08.10.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће за информисање, издаваштво и маркетинг РТВ „Пруга“, Лајковац - шифра поступка JP 133/15.

Комисија је констатовала да је понуда физичког лица Мирјане (Миливоја) Крстић достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила јединог учесника у поступку условно Купцем 100% капитала који Општина Лајковац има у субјекту приватизације Јавно предузеће за информисање, издаваштво и маркетинг РТВ „Пруга“, Лајковац.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 1.188,00 евра, а својом понудом Мирјана (Миливоја) Крстић, у својству учесника у поступку, обавезала се да плати 1.200,00 евра, у готовом ради куповине 100% капитала који Општина Лајковац има у субјекту приватизације Јавно предузеће за информисање, издаваштво и маркетинг РТВ „Пруга“, Лајковац.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

Радиотелевизија Пруга д.о.о.
Стечај

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА КОЛУБАРА ИНФО ДОО ЛАЈКОВАЦ

Локација:

Лајковац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива