Oдржана Друга седница Комисије за Јавно предузеће „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА ТРСТЕНИК" са ПО, ТРСТЕНИК

09. окт. 2015.

Шифра поступка JP 134/15

Дана 08.10.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће „Радио и телевизија Трстеник“ са ПО, Трстеник - шифра поступка JP 134/15.

Почетна цена за продају 100% капитала који који Општина Трстеник има у субјекту приватизације Јавно предузеће „Радио и телевизија Трстеник“ са ПО, Трстеник, према Јавном позиву шифра поступка JP 134/15 је износила 21.741,71 евро.

У поступку јавног надметања, постигнута је цена у износу од 121.000,00 евра, колико је понудио првопласирани понуђач Конзорцијум физичких лица, чији је носилац и овлашћени представник Александар Ђалић.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцима, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговор о продаји капитала.

Радио-телевизија Трстеник јп

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА ТРСТЕНИК ДОО ТРСТЕНИК

Локација:

Трстеник

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива