Oдржана седница Комисије за ЈП „Радио ВАЉЕВО", Ваљево

07. окт. 2015.

Шифра поступка ЈП 118/15

Дана 07.10.2015. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно информативно предузеће „Радио ВАЉЕВО“, Ваљево, МБ 06121179, шифра поступка ЈП 118/15, на којој су отворенe Понудe 2 учесника у поступку чије су Пријаве за учешће одобрена од стране Комисије.

Комисија је констатовала да су све понуде достављене у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче. Комисија је констатовала да су створени услови за спроођење поступка јавног надметања.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 1.113,09 евра, а почетна цена на јавном надметању била је највиша понуђена цена једног од понуђача у износу од 1.200,00 евра. Након спроведеног поступка јавног надметања, постигнута је највећа купопродајна цена од 17.400,00 евра је коју је понудио учесник у поступку (Дорис Аћимовић из Београда, физичко лице), чиме су створени услови да га Комисија за спровођење поступка прогласи купцем 100% капитала који Општина Ваљево има у субјекту приватизације Јавно информативно предузеће „Радио ВАЉЕВО“, Ваљево.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

RADIO VALJEVO DOO
Стечај

ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ВАЉЕВО ДОО БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Емитовање радио-програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива