Oдржана Друга седница Комисије за ЈП „НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА", НИШ

07. окт. 2015.

Шифра поступка ЈP 123/15

Дана 07.10.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“, Ниш - шифра поступка ЈP 123/15.

Почетна цена за продају 100% капитала који Град Ниш има у субјекту приватизације Јавно предузеће за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“, Ниш, према Јавном позиву шифра поступка ЈP 123/15 је износила 38.267,34 евра.

У поступку јавног надметања, постигнута је цена у износу од 78.000,00 евра, колико је понудио првопласирани понуђач Конзорцијум - „Народне новине“ ДОО, Ниш и Остојић Слађана.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговор о продаји капитала.

НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА ЈП
Контрола

НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА Д.О.О. НИШ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива