Измена бр. 1 Јавног позива за „НАШ ГЛАС", СМЕДЕРЕВО

05. окт. 2015.

Шифра поступка: JП 137/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је, дана 02.09.2015. године, објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs, а дана 03.09.2015. године у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „НАШ ГЛАС“, СМЕДЕРЕВО

МБ: 07654120

Шифра поступка: JП 137/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JП 137/15, на начин како следи:

У тачки 5. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 16.10.2015. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.“

У тачки 6. Јавног позива став 5. мења се и гласи:

„Захтев за откуп продајне документације се подноси до 09.10.2015. године (до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији). Продајна документација доступна je од 14.09.2015. године.“

У тачки 9. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 19.10.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.“

Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Душан Шутановац

Руководилац пројекта за приватизацију

Тел:   + 381 11 30 29 965

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: dsutanovac@priv.rs

Наташа Сарић

Помоћник руководиоца пројекта

Тел:   + 381 11 30 20 823

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: nsaric@priv.rs

НАШ ГЛАС ДОО

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НАШ ГЛАС СМЕДЕРЕВО

Локација:

Смедерево

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива