Oдржана Друга седница Комисије за Јавно предузеће „Радио-телевизија Шабац", Шабац

02. окт. 2015.

Шифра поступка ЈП 128/15

Дана 02.10.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће „Радио-телевизија Шабац“, Шабац, матични број: 20198397 - шифра поступка ЈП 128/15.

Комисија је констатовала да је пристигла пријава за учешће достављена у складу са Јавним позивом, Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче.

Такође, извршена је провера у вези са уплатом депозита и подаци о понуђачу у бази података Агенције за приватизацију, те је Комисија једногласно донела одлуку да се пријава одобри.

  • мисија је отворила коверту са ознаком „Понуда“, достављена од стране јединог учесника у поступку (Александра Живановића), и прогласила учесника Купцем 100% капитала који Град Шабац има у субјекту приватизације Јавно предузеће „Радио-телевизија Шабац“, Шабац.

Почетна цена за друго јавно надметање, 75% од процењене вредности за 100% капитала који Град Шабац има у субјекту приватизације Јавно предузеће „Радио-телевизија Шабац“, Шабац, и према Јавном позиву шифра поступка ЈП 128/15 је износила 446.001,82 ЕУР, док је понуђена цена од стране јединог учесника у поступку, такође 446.001,82 ЕУР

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ
Контрола

РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ ДОО ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива