Oдржана Друга седница Комисије за Јавно предузеће Радио Пожега, Пожега

02. окт. 2015.

Шифра поступка ЈП 125/15

Дана 02.10.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће Радио Пожега, Пожега, матични број: 20297999 - шифра поступка ЈП 125/15.

Комисија је констатовала да је пристигла пријава за учешће достављена у складу са Јавним позивом, Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче.

Такође, извршена је провера у вези са уплатом депозита и подаци о понуђачу у бази података Агенције за приватизацију, те је Комисија једногласну донела одлуку да се пријава одобри.

Комисија је отворила коверту са ознаком „Понуда“, достављена од стране јединог учесника у поступку (Драганa Петровић из Пожеге), и прогласила учесника условно Купцем 100% капитала који општина Пожега има у субјекту приватизације Јавно предузеће Радио Пожега, Пожега.

Почетна цена за 100% капитала који Општина Пожега има у субјекту приватизиције Јавно предузеће Радио Пожега, Пожега, износи 7.093,10 ЕУР што представља 60% процењене фер тржишне вредности предмета продаје на дан 31.12.2014. године, према Јавном позиву шифра поступка ЈП 125/15, док је понуђена цена од стране јединог учесника у поступку 7.102,00 ЕУР.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

ЈП РАДИО ПОЖЕГА
Контрола

Радио Пожега доо Пожега

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива