Oдржана Друга седница Комисије за УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

01. окт. 2015.

Шифра поступка JP 120/15

Дана 01.10.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Установа Информативни центар Бачки Петровац, Бачки Петровац - шифра поступка JP 120/15.

Комисија је констатовала да је понуда правног лица „Агроплод“ ДОО, Гложан достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила јединог учесника у поступку условно Купцем 100% капитала који Општина Бачки Петровац има у субјекту приватизације Установа Информативни центар Бачки Петровац, Бачки Петровац.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 4.336,00 евра, а својом понудом учесник правно лице „Агроплод“ ДОО, Гложан обавезао се да плати 4.351,00 евро, у готовом ради куповине 100% капитала који Општина Бачки Петровац има у субјекту приватизације Установа Информативни центар Бачки Петровац, Бачки Петровац.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР БАЧКИ ПЕТРОВАЦ / Нови радио Петровец доо за информисање Бачки Петровац
Контрола

УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Локација:

Бачки Петровац

Делатност:

Емитовање радио-програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива