Јавни позив за ДОО „ТРЕМ" БЕОГРАД

30. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 160/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“,  бр. 83/14 и 46/15), и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

ради продаје капитала субјекта приватизације

ДОО ТРЕМ  БЕОГРАД

МБ: 07629150

Шифра поступка: JP 160/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ДОО ТРЕМ БЕОГРАД, МБ: 07629150 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право учешћа у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ ТРЕМ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Матични број:

07629150

Структура капитала (АПР):

  1. Агенција за приватизацију, удео:  37,912%
  2. NCA INVESTMENT GROUP doo za holding-poslove, promet i usluge Beograd (Novi Beograd), удео: 62,084%
  3. Акционарски фонд ад Београд, удео: 0,00000083%

 

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

95.478.000,12 RSD

Уплаћени новчани капитал

95.478.000,12 RSD 31.12.2006

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје је  37,91200083% капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

  • удела Агенције за приватизацију, који чини 37,912% основног капитала Субјекта приватизације, и
  • удела Акционарског фонда ад Београд, који чини 0,00000083% основног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 672.725 евра.

4. Почетна цена

Почетна цена за продају предмета продаје износи 50% процењене вредности капитала који је предмет продаје, односно 336.363  евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ТРЕМ ДОО
Акционарски фонд

Друштво са ограниченом одговорношћу за угоститељство, туризам и трговину ТРЕМ, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива