Измена бр. 1 Јавног позива за „ТВ ЉИГ", ЉИГ

25. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 135/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је, дана 31.08.2015. године, објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и дана 01.09.2015. године у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „ТВ ЉИГ“, ЉИГ,

МБ: 20888415

Шифра поступка: JP 135/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 135/15, на начин како следи:

У тачки 5. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 07.10.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.“

У тачки 6. Јавног позива став 5. мења се и гласи:

„Захтев за откуп продајне документације се подноси до 30.09.2015. године (до 15:00 часова по локалном времену).

У тачки 9. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 09.10.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд у 10:00 часова по локалном времену.“

Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

 

Оливера Аранђеловић

Руководилац пројекта за приватизацију

Тел:   + 381 11 30 20 812

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: oarandjelovic@priv.rs

Јована Радуловић

Помоћник руководиоца пројекта

Тел:   + 381 11 30 29 978

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: jradulovic@priv.rs

 
ТЕЛЕВИЗИЈА ЉИГ ЈП

Јавно предузеће за информисање и маркетинг ТВ Љиг

Локација:

Љиг

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива